PL EN
EFEKTY PRACY POLSKIEJ INSTALACJI MECHANICZNO-CIEPLNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa
 
 
Data publikacji: 01-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Jurand D. Bień   

Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:25–31
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W Polsce i w szeregu krajów Unii Europejskiej przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych zostało oparte na drodze przetwarzania odpadów w instalacjach mechaniczno-biologicznych oraz instalacjach termicznego przetwarzania. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania tych instalacji, w szczególności w aspekcie recyklingu materiałowego, co w obliczu formułowania gospodarki o obiegu zamkniętym jest dla Komisji Europejskiej priorytetowym zagadnieniem nie napawa optymizmem. By myśleć o wysokim poziomie ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów komunalnych, który zgodnie z założeniami UE ma wynosić co najmniej 65% do 2030 r. konieczne są działania zmierzające do podniesienia jakości odpadów. Z pewnością takim rozwiązaniem jest selektywna zbiórka u źródła, ale z zaznaczeniem, że powinna być prowadzona na wysokim poziomie. Jak kosztowne jest to rozwiązanie przekonało się już wiele krajów. W poszukiwaniu innych metod kraje Wielkiej Brytanii zwracają swe zainteresowanie w kierunku metod mechaniczno-cieplnego przetwarzania. W Polsce funkcjonuje jedna taka instalacja. Doświadczenia z jej pracy przedstawione zostały w niniejszej publikacji.