PL EN
KONWERSJA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Z WYKORZYSTANIEM ZWIERCIADEŁ PARABOLICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 11, 10-900 Olsztyn
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jolanta Fieducik   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 11, 10-900 Olsztyn
Data publikacji: 01-08-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:47–53
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wykorzystanie energii słonecznej jest obiecującym źródłem energii odnawialnej na pokrycie różnorodnych potrzeb energetycznych naszego społeczeństwa. Celem pracy będzie analiza możliwości konwersji energii słonecznej za pomocą zwierciadeł parabolicznych na energię cieplną niezbędną do zaspokojenia potrzeb w ciepłą wodę dla rodziny 4-osobowej. Niniejsze opracowanie przedstawia symulacje wykorzystania promieniowania słonecznego przy użyciu instalacji z koncentracją promieniowania. Paraboliczne zwierciadło kieruje skoncentrowaną wiązkę promieniowania słonecznego na rurę umieszczoną w ogniskowej zwierciadła, rura ta jest wypełniona wodą, która pod wpływem promieniowania słonecznego się ogrzewa. W artykule założono stałe wymiary zwierciadła i przekrój rury, natomiast symulację przeprowadzono dla różnych współczynników. Do obliczeń przyjęto, że współczynnik odbicia promieniowania słonecznego od zwierciadła r jest zmienny i przeprowadzono analizę jego wpływu na ilość ogrzanej cieczy. Współczynnik absorpcji promieniowania przez powierzchnię rury oznaczono przez a, współczynnik termicznej emisyjności powierzchni rury oznaczony e oraz przeprowadzono symulacje przy zmiennych jego wartościach na ilość ogrzanej cieczy. Z obliczeń i ich analizy wynika, że przy odpowiednio dobranych współczynnikach istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb 4-osobowej rodziny w ciepłą wodę, przy użyciu zaproponowanej instalacji w warunkach Polski.