PL EN
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH POLI-KRYSTALICZNYCH I CIENKOWARSTWOWYCH NA FARMIE FOTOWOLTAICZNEJ W DOLINIE ZIELAWY
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
2
Zakład Informatyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Data publikacji: 01-12-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:42–48
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Odnawialne źródła energii to szansa nie tylko na poprawę efektywności energetycznej indywidualnych odbiorców, ale również na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego samorządów. W 2007 roku w województwie lubelskim 5 gmin utworzyło partnerstwo samorządowe o nazwie „Dolina Zielawy”. Cela-mi partnerstwa jest współpraca w zakresie oświaty, zadań z zakresu kultury, z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i oświetlenia ulicznego. Jednym z nadrzędnych celów tego partnerstwa jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa efektywno-ści energetycznej poprzez zagospodarowanie energii słonecznej. Zasoby energii słonecznej na Lubelsz-czyźnie charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysokim stopniem nasłonecznienia w porównaniu do innych regionów kraju. Największy potencjał pod względem wykorzystania energii słonecznej posiada wschodni obszar województwa (w tym obszar partnerstwa). W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gminy partnerstwa powołały spółkę Energia Dolina Zielawy sp. z o.o., która w 2014 roku zbudowała farmę fotowoltaiczną o mocy 1,4 MW w Bordziłówce w Gminie Rossosz. W pracy przedstawiono analizę pracy farmy fotowoltaicznej na przestrzeni półtorarocznej oraz analizę efektywności energetycznej różnego rodzaju paneli fotowoltaicznych, które produkują energię na farmie fotowoltaicznej w Bordziłówce.