PL EN
ANALIZA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH I HAŁASU NA TERENIE BIOGAZOWNI ROLNICZEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin
 
2
Biuro Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Lublina, ul. Zana 38, 20-601 Lublin
 
3
Elte-L, ul. Leśna 6B, 28-200 Staszów
 
 
Data publikacji: 01-12-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:63-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy dokonano analizy pól elektro-magnetycznych i hałasu wprowadzanych do środowiska na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych na obszarze zakładu biogazowi rolniczej o mocy 0,999MW zlokalizowanej w Piaskach. Wartości odniesiono do obowiązujących w kraju norm doty-czących ekspozycji na pola elektryczne i magnetyczne oraz hałas i nie stwierdzono ich przekroczenia w obszarach stałego pobytu ludzi.
Journals System - logo
Scroll to top