PL EN
ANALIZA PROCESU PRZESIEWANIA W APARACIE BĘBNOWYM Z LISTWAMI ZABURZAJĄCYMI
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Data publikacji: 04-10-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:83–88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest określenie wpływu listew zaburzających na proces przesiewania w aparatach bębnowych. Badania modelowe przeprowadzono w obrotowym bębnie o średnicy 700 mm dla trzech przypadków: bębna bez listew, z pojedynczą listwą oraz z czterema listwami. Wypełnienie stanowiło złoże ziarniste składające się z ziaren peluszki, w zakresie stopnia wypełnienia bębna od 15% do 35%. W celu określenia ruchu cząstek zastosowano kamerę CMOS wraz z komputerem zaopatrzonym w program do analizy ruch cząstek PIV.
 
REFERENCJE (9)
1.
Chou S.H., Hsiau S.S. 2012. Dynamic properties of immersed granular matter in different flow regimes in a rotating drum. Powder Technology, 226, 99–106.
 
2.
Feder S., Kęska W., Włodarczyk K. 2008. Pneumatyczne wspomaganie procesu przesiewania mieszanin ziarnistych na przesiewaczu płaskim. Inżynieria Rolnicza, 4 (102), 263–270.
 
3.
Hart D.P. 1999. Super-resolution PIV by recursive local-correlation. Journal of Visualization, The Visualization Society of Japan, 10, 1–10.
 
4.
Ligus G., Ignasiak K. 2010. Wykorzystanie cyfrowej anemometrii obrazowej do analizy segregacji cząstek monodyspersyjnych pod kątem zastosowań w gospodarce odpadami. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, nr 6, Opole, 104–113.
 
5.
Liu K.F., Al Y.A. 2011. Flow patterns for muddy material in a rotating drum. Italian Journal of Engineering Geology and Environment - Book, 359–365.
 
6.
Modrzewski R., Wodziński P. 2013. Koncepcja przesiewaczy bębnowo-stożkowych o zróżnicowanych średnicach sit do przesiewania kruszyw. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 136. Studia i Materiały, nr 43. Wrocław, 131–140.
 
7.
Suchecki W., Alabrudziński S., Kowalewski T. 2003, Metoda analizy pola prędkości z uwzględnieniem istnienia dużych obiektów w przepływie. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 5, 6–13.
 
8.
Ulbrich R., Krótkiewicz M., Szmolke N., Anweiler S., Masiukiewicz M., Zając D. 2002. Recognition of twophase flow patterns with the use of dynamic image analysis. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part E. Journal of Process Mechanical Engineering, 216, 227–233.
 
9.
Wodziński P. 2007. Przesiewanie kruszyw w przesiewaczach bębnowych. Surowce i maszyny budowlane, 1, 54–57.