PL EN
ANALIZY ZANIECZYSZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH NA TERENACH ZABUDOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM GIS
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Instytut Budownictwa, ATH Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Maria Żak   

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Instytut Budownictwa, ATH Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Data publikacji: 01-04-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:217–224
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Emitowane przez pojazdy zanieczyszczenia mają bezpośredni i pośredni wpływ na człowieka i otaczające go środowisko. Zagrożenia zanieczyszczeniami wiążą się z natężeniem ruchu, kształtem układu komunikacyjnego i strukturą rodzajową ruchu. Systemy GIS stwarzają duże możliwości wspomagania analiz komunikacyjnych w różnych aspektach, w tym także związanych z zanieczyszczeniami powietrza i hałasem pochodzenia komunikacyjnego. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania GIS do przeprowadzania analiz emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenach zabudowanych.