PL EN
ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA ODPADU Z INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN METODĄ PÓŁSUCHĄ Z ELEKTROCIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWEJ W JANIKOWIE
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
2
Pracownia Genomiki Funkcjonalnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 38:91–105
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki analizy odpadów z instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą ang. Novel Intergrated Desulphurisation (NID). Przeprowadzono kompleksową analizę fizykochemiczną, m.in. wykonano analizy zawartości jonów SO32- i SO42- (w przeliczeniu na 2CaSO3·H2O i CaSO4·2H2O), wilgoci, SiO2 i R2O3 oraz analizy SEM-EDX. Zaprojektowano oryginalną metodę oznaczania siarczanów(IV) przy użyciu titratora potencjometrycznego. Wyznaczono, iż głównym składnikiem obu badanych odpadów był 2CaSO3·H2O, a jego zawartość wynosiła dla NID 1 – 41,24±0,63%, dla NID 2 – 45,53±0,33%. Zawartość CaSO4·2H2O, którą wyznaczono metodą wagową, wynosiła dla NID 1 – 8,92±0,12%, dla NID 2 – 8,27±0,08%. Zawartość wilgoci badanych próbek wynosiła około 4%, zawartość SiO2 w granicach 8–10%, a zawartość R2O3 około 1%. Wykazano również, że badane materiały nie są homogeniczne. Na obrazach z elektronowego mikroskopu skaningowego widoczne były nieregularnie występują aglomeraty o średnicy od 30 do 100 μm. Analizy EDX wykazały, iż pierwiastkami wchodzącymi w skład odpadów NID są tlen, siarka, wapń, chlor, krzem, glin, miedź oraz węgiel.