PL EN
Analiza możliwości oceny stanu środowiska wodnego w otoczeniu składowiska odpadów komunalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 01-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Wdowczyk   

Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 6:57-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania indeksu zanieczyszczenia odcieków (LPI, Leachate Pollution Index) do oceny stanu zanieczyszczenia wód odciekowych, z wykorzystaniem wyników prowadzonego monitoringu oraz przy poszerzonym zakresie badań. Na podstawie przeprowadzonej analizy można zauważyć, że wykorzystanie do oceny właściwości wód odciekowych wyników oznaczeń w obowiązującym zakresie jest mało efektywne i może dostarczać niepełnych informacji na temat rzeczywistego oddziaływania składowiska na środowisko wodne. Obowiązujący zakres badań właściwości fizykochemicznych wód odciekowych powinien zostać zweryfikowany, ponieważ opiera się w dużej mierze na badaniach zawartości metali ciężkich, nie uwzględnia natomiast pozostałych parametrów, które charakteryzują się dużą zmiennością. Wykazano, że dodanie zaledwie 3 parametrów oznaczanych w ramach obowiązującego zakresu monitoringu, może zmienić znacząco wyliczoną wartość wskaźnika LPI, a tym samym dostarczyć dodatkowych informacji na temat zanieczyszczenia wód odciekowych na danym obiekcie.
Journals System - logo
Scroll to top