PL EN
BADANIA PRZEWODNOŚCI ELEKTROLITYCZNEJ WŁAŚCIWEJ WÓD OPADOWYCH W REJONIE BIELSKA-BIAŁEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Data publikacji: 25-01-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 41:166–172
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono podsumowanie wyników wieloletnich badań przewodności elektrolitycznej właściwej wód opadowych, prowadzonych w siedmiu punktach zlokalizowanych wokół Bielska-Białej. Na każdym ze stanowisk czas badań wynosił około jednego roku. Badania prowadzono w latach 2002–2010. Zebrane próbki opadów atmosferycznych cechowały się dużym zróżnicowaniem przewodności właściwej (od 1,8 μS·cm-1 do 188,5 μS cm-1); średnia arytmetyczna i ważona dla wszystkich pomiarów wyniosła odpowiednio 36,5 μS·cm-1 i 29,9 μS·cm-1. Najczęściej notowano opady o przewodnictwie „lekko podwyższonym” (15,1–30,0 μS·cm-1) i „znacznie podwyższonym” (30,1–45,0 μS·cm-1) – odpowiednio 36,6% i 25,9% prób opadów. Próbki opadów kwalifikowanych jako nie zanieczyszczone (< 15 μS·cm-1) odnotowano w każdym z punktów badawczych. Stanowiły one łącznie 8,9% prób. Wystąpiły sezonowe zmiany przewodności właściwej opadów atmosferycznych. W sezonie grzewczym była ona wyższa niż w ciepłej porze roku. Przewodność wód opadowych formowana była w dużej mierze przez zanieczyszczenia nadchodzące z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego oraz miejscowe źródła ich emisji.