PL EN
BUDOWNICTWO Z GLINY I SŁOMY – WSTĘPNA OCENA WYBRANYCH ASPEKTÓW TRWAŁOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Materiałów, Technologii i Organizacji Budownictwa, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45e, 15-351 Białystok
Data publikacji: 04-11-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:208–216
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest wskazanie możliwości zastosowania tradycyjnych, ekologicznych materiałów budowlanych – gliny i słomy – do budowy współczesnych jednorodzinnych budynków mieszkaniowych. Przedstawiono genezę budownictwa naturalnego z gliny i słomy. Wyjaśniono podstawowe technologie konstruowania ścian oraz przedstawiono wybrane parametry techniczne przegród wykonywanych w technologii straw-bale. Następnie zaprezentowano wyniki badań nad wybranymi aspektami trwałości przegród z gliny i słomy, przeprowadzone w ramach pracy inżynierskiej wykonanej pod nadzorem autorki niniejszej pracy. W badaniach wykorzystano dwa rodzaje próbek przygotowanych w technologii glinosłomobitki (z gliny ciężkiej z dodatkiem słomy) oraz w technologii straw-bale. Wykazano możliwość uzyskania dobrej mrozoodporności gliny z dodatkiem słomy oraz możliwość skutecznej poprawy odporności na wnikanie wody za pomocą łatwych do wykonania i tanich powłok malarskich.