PL EN
CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW I OSADÓW Z OCZYSZCZALNI KOMUNALNEJ STOSUJĄCEJ TECHNOLOGIĘ FIRMY „BIOPAX”
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biologii, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Prusa 12
Data publikacji: 15-06-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:119–124
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badań była ocena redukcji zanieczyszczeń w ściekach komunalnych oraz analiza składu chemicznego osadów ściekowych i odcieków w komunalnej oczyszczalni w Komorach Dąbrownych. Oczyszczanie ścieków oparte jest na technologii firmy BIOPAX. Ocenie poddano odczyn oraz stężenie biogenów w ściekach surowych i oczyszczonych, zawartość materii organicznej oraz azotu i fosforu całkowitego w osadach uwodnionych i ustabilizowanych. Określono także skład odcieków. Stwierdzono, że zastosowana technologia zapewnia skuteczną (na poziomie powyżej 96%) redukcję biogenów w ściekach. Skład chemiczny osadów ściekowych po ich stabilizacji jest typowy dla osadów wytwarzanych w komunalnych oczyszczalniach ścieków, a odcieki włączane do procesu technologicznego nie wpływają negatywnie na proces technologiczny. Ze względu na wysoką redukcję biogenów oczyszczalnie oparte na technologii firmy BIOPAX wydają się być dobrym rozwiązaniem dla oczyszczania ścieków w małych miejscowościach.