PL EN
EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZANIA ODCIEKÓW Z BEZTLENOWEJ STABILIZACJI OSADÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MLECZARSKICH NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
Data publikacji: 01-05-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:89–94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości zastosowania złoża biologicznego z wypełnieniem z tworzywa do oczyszczania ścieków charakteryzujących się wysokim stężeniem azotu amonowego. Badania prowadzono z zastosowaniem odcieków, powstających w trakcie beztlenowej stabilizacji osadów w oczyszczalni ścieków mleczarskich. Są one z reguły zawracane do głównego ciągu oczyszczania. Ich duża ilość powoduje zakłócenia w pracy oczyszczalni ścieków mleczarskich. BZT5 odcieków było porównywalne z wartościami charakterystycznymi dla ścieków bytowych, natomiast stężenie azotu amonowego zmieniało się od 145,0 do 390,0 mg N-NH4+/l, a fosforu ogólnego od 16,0 do 38,0 mg P/l. W badaniach wykorzystano układ badawczy CE701e firmy Gunt umożliwiający kontrolę podstawowych parametrów procesu. Złoże biologiczne w układzie niskoobciążonym umożliwiło znaczne obniżenie zawartości substancji organicznej oraz azotu ogólnego i amonowego. Średnia efektywność usuwania azotu amonowego wynosiła od 73,6 do 80,3%. W przypadku azotu Kjeldahla średnia efektywność usuwania wynosiła od 74,4 do 79,8%. Ze względu na warunki tlenowe panujące w trakcie oczyszczania efektywność usuwania fosforu była niska i zmieniała się od 32,0 do 33,7%. Wykonane badania potwierdziły skuteczność złóż biologicznych w oczyszczaniu ścieków charakteryzujących się dużym stężeniem azotu amonowego.
 
REFERENCJE (16)
1.
Chmielowski K., Ślizowski R., 2010. Ocena skuteczności oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 155–168.
 
2.
Dąbrowski W., 2014. A study of the digestion process of sewage sludge from dairy WWTP to determine the composition and load of reject water.Water Pract. Technol. 9(1), 71–78.
 
3.
Fux C., Boehler M., Huber P., Brunner I., Siegrist H.; 2002. Biological treatment of ammonium-rich wastewater by partial nitritation and subsequent anaerobic ammonium oxidation (anammox) in a pilot plant. Journal of Biotechnology, 99, 293–306.
 
4.
Fux C.,Valten S., Carozzi V., Solley D., Keller J.; 2006. Efficient and stable nitrification and denitrification of ammonium-rich sludge dewatering liquor using SBR with continous loading. Water Research, 40(14), 2765–2775.
 
5.
Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H., 2011. The role of SSVF and SSHF beds in concentrated wastewater treatment, design recommendation. Wat. Sci. Technol. 64(28), 431–439.
 
6.
Godoy-Olmos S. et al., 2016. Influence of filter medium type, temperature and ammonia production on nitrifying trickling filters performance, Journal of Environmental Chemical Engineering 4, 328–340.
 
7.
Henrich C.D., Marggraff M., 2013. Energy-efficient Wastewater Reuse – The Renaissance ofTrickling Filter Technology. 9th International Conference on Water Reuse, 27-31 Oct. 2013, Windhoek, Namibia.
 
8.
Henrich CH.D.,2014. German research underway on trickling filter practices. World Water – Wastewater Treatment No. 37-5.
 
9.
Janus H.M., Van Der Roest H.F., 1997. Do not reject the idea of treating reject water. Water Scie. Technol. 35(10), 27–34.
 
10.
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E. 2010. Hydrofitowe oczyszzcanie wód i ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Post T., Medlock J., 2002. Wastewater Technology Fact Sheet Tricking Filters, EPA.
 
12.
Przybyła Cz., Bykowski J., Filipiak J., 2009. Efektywność funkcjonowania gminnych oczyszczalni ścieków. Środowiskowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Tom 11, art.16, 231–239.
 
13.
Siegrist H., Reithaar S., Koch G., Lais P. 1998. Nitrogen loss in a nitrifying rotating contactor treating ammonium-rich wastewater without organic carbon. Water Science and Technology, 38(8–9), 241–248.
 
14.
Wałęga A. i in., 2010. Możliwości zwiększenia efektywności usuwania ze ścieków azotu fosforu w oczyszczalni w Łopuszne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 1, 111–123.
 
15.
Xinyung Z. et a., 2016. Biofilm characteristics in natural ventilation trickling filters (NVTFs) for municipal wastewater treatment: Comparison of three kinds of biofilm carriers. Biochemical Engineering Journal 106, 87–96.
 
16.
Yang Y. et al., 2013. Field Applications for NOx Removal from Flue Gas in a Biotrickling Filter by Chelatococcus daeguensis TAD1. Aerosol and Air Quality Research, 1824–1831.