PL EN
EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH W PROCESIE UZDATNIANIA WODY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Artur Jachimowski   

Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Data publikacji: 01-08-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:97–106
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie skuteczności usuwania związków biogennych z wody podczas procesu jej oczyszczania w zakładach uzdatniania wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Analizie poddano wybrane wskaźniki jakości wody przed i po procesie uzdatniania w latach 2007 – 2014. Badania przeprowadzono na wodach pobranych z zakładów, które różniły się technologią uzdatnia i wielkością produkcji. W analizowanych układach technologicznych stwierdzono, że największe zastrzeżenia budzą stężenia azotanów(V), których średnia zawartość jest większa w wodzie uzdatnionej w trzech zakładach: Rudawa, Dłubnia i Bielany.