PL EN
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH W ASPEKCIE WPŁYWU NA ODBIORNIK
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Politechnika Łódzka, Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź
Data publikacji: 15-06-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:17–27
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków uwydatnia rolę przelewów burzowych w pogarszaniu jakości wód odbiornika, albowiem ładunki zanieczyszczeń przez nie odprowadzane, mają coraz większy udział we wszystkich ładunkach zrzucanych do odbiornika. W niniejszym artykule zawarto wyniki analiz jakości ścieków emitowanych do odbiornika z trzech badanych przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej miasta Łodzi. Wykazały one dużą zmienność stężenia zanieczyszczeń kierowanych do odbiornika podczas opadów. Przedstawiono również możliwy wpływ nieoczyszczonych ścieków emitowanych tą drogą na odbiornik. Oprócz zanieczyszczenia odbiornika, przede wszystkim substancjami organicznymi i biogennymi, należy zwrócić szczególną uwagę na jego skażenie mikrobiologiczne, niebezpieczne dla ludzi, wykorzystujących rzeki jak miejsce rekreacji oraz dla zwierząt, korzystających z odbiorników wodnych jako źródła wody pitnej.