PL EN
EMISJA ZE WSPÓŁSPALANIA WĘGLA I STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W DOMOWYM KOTLE CO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Ewelina Maria Cieślik   

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:9–13
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Współspalanie węgla i stałych odpadów komunalnych jest zjawiskiem społecznym, stanowiącym poważne źródło emisji substancji szkodliwych do powietrza. Przeprowadzono badania porównawcze współspalania węgla kamiennego z poszczególnymi frakcjami stałych odpadów komunalnych (m.in. makulatura, PE, PCV) w kotle CO o mocy 18 kW wyposażonym w automatyczny podajnik paliwa. Badania miały na celu porównanie parametrów spalin, zawartości pyłu (popiołu lotnego) i gazowych substancji zanieczyszczających powietrze w emitowanych spalinach z danego kotła CO. Podczas spalania pobierane były próbki emitowanego pyłu oraz analizowany był w sposób ciągły skład jakościowy i ilościowy spalin - analiza chemiczna spalin obejmowała: CO2, CO, H2O, SO2, NOx. Oznaczono ponadto stężenie pyłu w spalinach. Pobrany pył lotny został poddany oznaczeniom zawartości węgla C – organicznego, elementarnego i całkowitego, PM10 i PM2,5 oraz zawartości 16 WWA. Wyniki zostały przeanalizowane pod względem efektywności spalania, emisji głównych zanieczyszczeń (NOx, CO, SO2) i popiołu lotnego oraz zaadsorbowanych na jego powierzchni WWA. Średnie stężenie emitowanego pyłu wynosiło 764 mg m-3, natomiast CO - 1944, SO2 - 1256, NOx - 555 mg m-3 (STP, 3% O2, gaz suchy). Spaliny zawierały popiół lotny, ze znaczną zawartością węgla EC (średnio 31%) oraz wysokim udziałem PM10 oraz PM2,5 – odpowiednio 100 i 75%obj.