PL EN
EKONOMICZNY MODEL I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ POWIETRZA NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU KOKSOWNICZEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Biuro Handlowo-Usługowe Hilkap, Zabrze
2
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
3
Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Zdzieszowicach
Data publikacji: 21-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 32:55–64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawno-ekonomiczne modele zarządzania ochroną powietrza w polskich zakładach przemysłowych, uwzględniające zapisy ustawy „Prawo ochrony środowiska”, są dalekie od doskonałości. Jest to szczególnie widoczne w przemyśle koksowniczym, gdzie zanieczyszczenia podlegające opłatom wyznaczane są w sposób wybiórczy, a jednostkowe stawki opłat emisyjnych ustalane są w sposób przypadkowy. Nie są również przyznawane ulgi podatkowe producentom koksu opałowego, z tytułu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w gospodarce komunalno – bytowej po zastąpieniu węgla koksem opałowym. Zaproponowany nowy ekonomiczny model zarządzania ochroną powietrza w koksowniach eliminuje istniejące niedociągnięcia.