PL EN
FIZYKOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH ŹRÓDLISK PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Politechnika Białostocka, ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka
 
2
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, ul. abp. gen. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl
 
 
Data publikacji: 17-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 37:50–61
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Źródła jako wypływy wód podziemnych na powierzchnię gruntu należą do trwałych elementów w krajobrazie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, wynikały z geologicznej budowy Wysoczyzny Białostockiej. Przedmiotem badań były źródła rezerwatów Krzemianka, Jałówka i Budzisk tego Parku. Dokonano klasyfikacji źródeł oraz analizy wody z określeniem jej cech fizyczno-chemicznych. Badania dowiodły, że dominują tu źródła krawędziowe, ascensyjne lub descensyjne, które jednocześnie zalicza się do reokrenów. Z racji położenia większości źródeł na terenach leśnych oraz braku zmian antropogenicznych woda ze źródeł odznacza się tu dobrą jakością.