PL EN
FUNKCJA OPŁAT I KAR W OCHRONIE DRZEW I KRZEWÓW PRZED DEGRADACJĄ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, Pracownia Prawnej Ochrony Środowiska
2
Urząd Miasta w Iławie
Data publikacji: 21-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 33:137–146
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badania dotyczyły skuteczności regulacji prawnych, w tym opłat i kar, w ochronie drzew i krzewów. Analizie poddano obowiązujące akty prawa oraz wnioski i decyzje administracyjne w zakresie usuwania drzew i krzewów. Porównano dwie gminy województwa warmińsko-mazurskiego: gminę wiejską Jonkowo i gminę miejską Iława.