PL EN
FUNKCJONOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Data publikacji: 18-01-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 41:133–141
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W wielu gminach wiejskich budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków wciąż jest aktualnym i ważnym problemem gospodarki wodno-ściekowej. Poza gromadzeniem ścieków w zbiorniku bezodpływowym rozwiązaniem oczyszczania ścieków z budynków indywidualnych pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków stawia przed gminami oraz ich potencjalnymi inwestorami szereg wyzwań, dlatego warto przeanalizować ich funkcjonowanie oraz dokonać oceny już istniejących obiektów, tak aby w przyszłości były wybierane systemy sprawdzone w praktyce o wysokiej skuteczności działania oraz prostej i niezawodnej eksploatacji. W pracy dokonano oceny kryteriów wyboru przyjmowanego rozwiązania technicznego i funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków.