PL EN
KONTENEROWA INSTALACJA DO UTYLIZACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z MAŁYCH I ŚREDNICH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź
2
Metal Expert Sp.z.o.o. Sp. J., Elbląg
Data publikacji: 15-06-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:136–142
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W Polsce większość oczyszczalni ścieków to obiekty średnie i małe o przepustowości poniżej 1000 m3/dobę. Takich niewielkich obiektów nie będzie stać na budowę instalacji do spalania osadów. Transport osadów do najbliżej spalarni, jeśli taka istnieje, podroży znacznie koszty przekształcania osadów a tym samym będzie rzutował na cenę za odbiór ścieków w oczyszczalni. Firma Metal Expert wspólnie z francuska firmą ETIA i Politechniką Łódzką zaproponowały mobilne rozwiązanie instalacji do suszenia i pirolizy osadów ściekowych o wydajności w wersji pilotowej 100 kg/h osadu odwodnionego. Instalacja taka umieszczona w kontenerze mogłaby okresowo obsługiwać małe i średnie oczyszczalnie oferując termiczne przekształcanie osadów na drodze pirolizy. Składa się ona z suszarki kontaktowej firmy KENKI, pirolizera „Spirajoule”® francuskiej firmy ETIA zasilanego energią elektryczną wykorzystującego efekt cieplny Joula i kotła wytwarzającego parę do suszarki spalającego gazy i lotne produkty pirolizy. Powstały podczas pirolizy biowęgiel może być wykorzystany jako paliwo stałe lub do celów rolniczych. Podczas wstępnej eksploatacji instalacji w oczyszczalni ścieków w Elblągu uzyskano informacje pozwalające na zbilansowanie instalacji w zależności od warunków procesowych w zakresie temperatur pirolizy 400÷800 °C. Na ich podstawie utworzono w programie Excel kalkulator pozwalający na oszacowanie udziału i składu produktów pirolizy, oraz dokonanie bilansu masy i energii w zależności od wejściowych parametrów procesu takich jak wydajność instalacji, wilgotność osadu i temperaturę procesu pirolizy.