PL EN
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WARUNKÓW CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH W OBORZE WOLNOSTANOWISKOWEJ Z UTRZYMANIEM ZWIERZĄT NA GŁĘBOKIEJ ŚCIÓŁCE W OKRESIE ZIMOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Budownictwa Wiejskiego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Data publikacji: 09-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Nawalany   

University of Agriculture Krakow, Department of Rural Building, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:74-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W oborze wolnostanowiskowej, z utrzymaniem zwierząt na głębokiej ściółce, przeprowadzono pomiary temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnętrznego oraz temperatury i wilgotności względnej powietrza zewnętrznego. Obserwacją objęto także warunki cieplne podłoża ściółkowego oraz jego miąższość. Badania obejmowały okres zimowy od 01.12.2014 do 28.02.2015. Przeprowadzone badania wykazały, że podczas okresu zimowego istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia w oborze niekorzystnych warunków termicznych dla bydła mlecznego. Szczegółowa analiza uzyskanych wyników badań wykazała istotny wpływ obsady na kształtowanie się warunków cieplno-wilgotnościowych. Wzrost zagęszczenia obsady w oborze wpływał na podwyższenie się temperatury wewnętrznej i wilgotności względnej powietrza.
Journals System - logo
Scroll to top