PL EN
METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPARCIU O ANALIZĘ LCC
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok
Data publikacji: 15-06-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:69–73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł nawiązuje do aktualnych problemów oceny efektywności inwestycji projektów nowych oraz modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem aspektów optymalizacji kosztów oczyszczania ścieków. Wskazuje metodę oceny cyklu życia jako odpowiednie narzędzie wspomagające wybór najlepszego wariantu modernizacji oczyszczalni. Przedstawia charakterystykę metody kosztów cyklu życia (LCC) oraz przykłady zastosowania jej do oceny technologii oczyszczania ścieków