PL EN
MODELOWANIE ODPOWIEDZI CIĄGŁEJ HODOWLI BIOMASY NA ZMIANY SZYBKOŚCI WYMYWANIA I STĘŻENIE INHIBITORA
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko Biała
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Antoni Mazierski   

Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko Biała
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:92–101
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Określono przydatność równań Esenera i Monoda do opisów stanów nieustalonych w ciągłej hodowli mikroorganizmów. W przypadku odpowiedzi reaktora na skokową zmianę szybkości wymywania stwierdzono zadowalającą zgodność z danych doświadczalnych z numerycznymi rozwiązaniami równania Monoda i Esenera. Bardzo dobra zgodność danych doświadczalnych i rozwiązań numerycznych w przypadku odpowiedzi pseudo-ustalonej na prostokątną zmianę szybkości wymywania. Rozpatrując odpowiedzi reaktora na zmianę stężenia inhibitora można zaobserwować dobrą zgodność odpowiedzi impulsowej i skokowej oraz duże rozbieżności w przypadku periodycznych zmian stężenia inhibitora.