PL EN
MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZENIA SZKÓD POWODZIOWYCH NA RZECE KASINCE
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, Akademia Rolnicza, Al. Mickiewicza 24/28, 31-409 Kraków
Data publikacji: 25-07-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 43:179–185
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jedną z rzek Beskidu Wyspowego w Karpatach polskich jest rzeka Kasinka. Wypływa ona z zachodniego stoku góry Śnieżnica (1006 m n.p.m.) na wysokości 800 m i po przepłynięciu 8 km, uchodzi z prawego brzegu do Raby w miejscowości Kasinka na wysokości 360 m n.p.m. Ta, wynosząca 446 m deniwelacja terenu, jest jedną z przyczyn powtarzających się co pewien czas powodzi, powodujących w dolinie rzeki straty powodziowe w uprawach rolniczych, budynkach, drogach oraz brzegach rzeki. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zniszczeń powodziowych, spowodowanych wodami rzeki Kasinki po nawalnym opadzie atmosferycznym w dniu 26.08.2014 r. oraz podanie sposobów zagospodarowania terenu zlewni zmniejszającego zniszczenia powodziowe.