PL EN
NOWE STANOWISKA ŹRÓDEŁ Z MARTWICAMI WAPIENNYMI NA OBSZARZE BESKIDU MAŁEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
2
Dendrus, Pracownia Ekspertyz Środowiskowych, Batorego 27, 34-300 Żywiec
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tadeusz Molenda   

Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, Polska
Data publikacji: 09-09-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:168–171
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono charakterystykę hydrograficzno-hydrochemiczną źródeł z wytraceniami martwic wapiennych położonych na obszarze Beskidu Małego. Źródła tego typu wraz z charakterystycznymi zbiorowiskami Cratoneurion commutati zaliczone zostały do siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym (kod Natura 2000: 7220). Wykazano, że depozycja martwic wapiennych zachodzi w źródłach o zróżnicowanej mineralizacji wód. Ma ona również charakter okresowy, przypada głównie na lato.