PL EN
Najgrubsze dęby szypułkowe (Quercus robur L.) województwa zachodniopomorskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Przyrodnicza Sosenka, ul. Tarpanowa 32/4, 70-796 Szczecin
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Daria Siwik   

Pracownia Przyrodnicza Sosenka, ul. Tarpanowa 32/4, 70-796 Szczecin
Data publikacji: 01-06-2020
 
Inż. Ekolog. 2020; 2:35–47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dęby szypułkowe Quercus robur L. stanowią w Polsce najokazalsze drzewa, występujące w zasięgu naturalnym. Według różnych źródeł obwód pni najgrubszych drzew mierzony na wysokości pierśnicy przekracza 1000 cm. Dęby przedstawiane były często w literaturze naukowej i popularnonaukowej przede wszystkim ze względu na swoje rozmiary, ale także wartość kulturową i historyczną. Opracowania tego typu najczęściej dotyczyły najbardziej okazałych egzemplarzy tego gatunku w skali kraju. W odniesieniu do Pomorza Zachodniego brak w literaturze naukowej danych dotyczących największych okazów z województwa zachodniopomorskiego, które jest naturalnym miejscem występowania gatunku. Badania przeprowadzone w latach 2017-2018 stanowią próbę usystematyzowania wiedzy w tym zakresie w skali regionu i zostały przeprowadzone na grupie drzew najgrubszych pod względem obwodu pierśnicowego. Analiza objęła szczegółowy opis parametrów dendrologicznych oraz ocenę stanu zdrowotnego według skal stosowanych we współczesnej dendrologii. Uwzględniono również informacje zawarte w źródłach historycznych. Badaniami objęto 12 egzemplarzy dębu szypułkowego Quercus robur L.