PL EN
OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI BETONÓW ZWYKŁYCH Z ROZDROBNIONĄ GUMĄ ZE ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Inżynierii Drogowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Data publikacji: 25-07-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 43:49–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Guma ze zużytych opon kojarzona jest z materiałem nieprzydatnym i uciążliwym dla środowiska, którego najpopularniejszą metodą odzysku, do niedawna, było składowanie (obecnie prawnie zabronione). Przyjęcie i upowszechnienie nowych standardów ekologicznych, formułowanych nie tylko przez prawodawstwo europejskie i krajowe, ale także kształtujących się w wyniku wzrostu świadomości ekologicznej, wymusza konieczność poszukiwania efektywnych sposobów utylizacji opon poużytkowych. Przykładowym, przedstawionym w pracy, rozwiązaniem problemu opon wycofanych z eksploatacji jest ich wykorzystanie w postaci rozdrobnionej jako substytutu kruszywa naturalnego do produkcji betonu zwykłego. W artykule zaprezentowano wyniki badań wybranych właściwości modyfikowanego betonu zwykłego, na podstawie których stwierdzono, że guma powoduje obniżenie wytrzymałości na ściskanie, obniżenie ciężaru betonu, ogranicza możliwość wchłaniania wody przez beton, a także nie wpływa znacząco na zjawiska fizykochemiczne towarzyszące formowaniu się struktury kompozytu.