PL EN
OCHRONA ŚRODOWISKA A SYSTEM EDUKACJI W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Falencka-Jabłońska   

Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
Data publikacji: 01-10-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 5:36–39
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Edukacja prośrodowiskowa i skuteczność jej metod to konieczność, decydująca o zachowaniu zasobów przyrody dla kolejnych pokoleń. Kształcenie właściwych postaw wobec otaczającej przyrody musi opierać się na rzetelnie zdobytej wiedzy, popartej obserwacja, doświadczeniem oraz eksperymentem. Dydaktyka prowadzona na wszystkich poziomach nauczania sozologii powinna się opierać nie na szufladkowej wiedzy, a na umiejętności przyczynowo-skutkowego myślenia. Stawianie hipotez i ich weryfikacja oraz różnorodność metod poznania praw przyrody, zdecydują o skutecznym przeciwdziałaniu procesom degradacji środowiska w XXI wieku.