PL EN
OGRANICZENIE EMISJI CZĄSTEK SUBMIKRONOWYCH ZA POMOCĄ AGLOMERACJI ELEKTROSTATYCZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego, ul. Fiszera 14, 80-213 Gdańsk
2
RAFAKO S.A., Zakład Instalacji Odpylania Spalin, Górnośląska 3A, 43-200 Pszczyna
3
Akademia Morska w Gdyni, WydziałMechaniczny, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Andrzej Krupa   

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego, ul. Fiszera 14, 80-213 Gdańsk
Data publikacji: 01-04-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:66–74
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było opracowanie urządzenia do bardziej skutecznego oczyszczania gazów odlotowych z cząstek submikronowych emitowanych przez energetykę spalającą węgiel kamienny i w ten sposób ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. W pracy przyjęto jako najskuteczniejsze rozwiązania wykorzystujące procesy elektrostatyczne. Rozwiązania dotychczas stosowane w elektrofiltracji opracowane zostały dla cząstek dużych, zwykle o rozmiarach >5 µm, które można łatwo usunąć w wyniku działania siły elektrostatycznej na elektrycznie naładowane cząstki. W zakresie cząstek submikronowych (0.1-1 µm) skuteczność odpylania elektrofiltrów jest minimalna, przede wszystkim ze względu na niską wartość ładunku elektrycznego na takich cząstkach. W celu uniknięcia problemów z usuwaniem submikronowych cząstek popiołu lotnego z gazów spalinowych zastosowano aglomerację elektrostatyczną. W procesie tym poprzez zastosowanie przemiennego pola elektrycznego wprowadza się większe cząstki (>1 µm) naładowane elektrycznie w ruch oscylacyjny, w wyniku którego cząstki te "zbierają" mniejsze nienaładowane cząstki. W opracowanym aglomeratorze z przemiennym polem elektrycznym, proces ładowania cząstek oraz ich koagulacji zachodzi w jednym stopniu, co znacznie uprościło konstrukcję urządzenia w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Zakres badań obejmował pomiary frakcyjnej skuteczność odpylania cząstek w układzie aglomerator/elektrofiltr dla zakresów PM1 i PM2.5 w urządzeniu wykonanym w skali półtechnicznej. Całkowita skuteczność ilościowa odpylania dla cząstek PM2.5 była większa od 90%, a dla PM1 nieznacznie spadała poniżej 90%. Masowa skuteczność odpylania dla cząstek PM2.5 była większa niż 95%. Stopień aglomeracji powoduje wzrost skuteczności odpylania dla cząstek PM1 na poziomie 5-10%.