PL EN
OPRACOWANIE MAPY ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Adam Zbigniew Zydroń   

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Data publikacji: 01-02-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:49–57
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było opracowanie mapy atrakcyjności inwestycyjnej gminy Tarnowo Podgórne. Podstawą do jej utworzenia była analiza czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych na obszarze gminy. Wykorzystano dane z lat 2010-2013, pozyskane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Zebrane dane zostały poddane analizie przestrzennej, przy użyciu programu QGIS 2.12.1, a także analizie statystycznej, za pomocą regresji wielorakiej. Badania pozwoliły wyróżnić czynniki istotnie wpływające na wartość nieruchomości oraz określić stopień ich oddziaływania.