PL EN
OPTYMALIZACJA ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W ASPEKCIE ODNAWIANIA EKOLOGICZNYCH ZASOBÓW ŚRODOWISKA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Data publikacji: 25-07-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 43:42–48
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Czynniki biotyczne i abiotyczne istotnie wpływają na kształtowanie i odnawianie ekologicznych zasobów środowiska przyrodniczego. Głównym celem zachowania i ochrony cennych zasobów naturalnych jest poznanie optymalnych warunków środowiska. Ma to szczególnie duże znaczenie, gdy poszukujemy optymalnych warunków do zachowania dalszej egzystencji zagrożonych wyginięciem taksonów. W określeniu zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy biologią rozwoju i dynamiką zagrożonych taksonów a oddziaływaniem czynników środowiska znajdują zastosowanie metody modelowania matematycznego w postaci sieci bayesowskich. Wykorzystanie algorytmów modelowania (GeNie 2.0, University of Pittsburgh) umożliwia integrację analityczną parametrów środowiska z badanymi cechami gatunków. Określona topologia sieci połączeń daje podstawy do wnioskowania na temat dalszej egzystencji zagrożonych wyginięciem gatunków. Opracowany model matematyczny pozwala również na proces optymalizacji oddziaływania poziomów badanych czynników środowiska. Celem pracy jest określenie możliwości zastosowania modelowania matematycznego w postaci sieci bayesowskich do odnawiania ekologicznych zasobów środowiska.