PL EN
OCENA PRZESTRZENNEGO ROZKŁADU DWUTLENKU AZOTU NA OBSZARZE BIELSKA-BIAŁEJ
Janusz Kozak 1  
,   Piotr Suryło 2  
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
2
Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1)
Data publikacji: 20-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 33:61–66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca ma na celu określenie rozkładu przestrzennego dwutlenku azotu na terenie Bielska-Białej. Badania przeprowadzono w okresie zimowym (luty 2011 r.) wykonując pomiary japońską metodą Amaya-Sugiura w modyfikacji D. Krochmala i L. Górskiego (PN-98 Z-04092/08) z pasywnym pobieraniem próbek. Uzyskane wyniki opracowano graficznie w formie rozkładów przestrzennych, wskazujących na obszary o dużym zagrożeniu wysokimi stężeniami NO2 w imisji.