PL EN
Ocena stanu zanieczyszczenia flory wodnej pozostałościami pestycydów na obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo
 
Więcej
Ukryj
1
White Hill Sp z o.o., ul. Żurawia 71/3, 15-540 Białystok
 
2
Hydratec, ul. Batalionów Chłopskich 3/23, 15-661 Białystok
 
3
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku, ul. Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok
 
4
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
 
 
Data publikacji: 01-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Hazem M. Kalaji   

SGGW, Nowoursynowska, 02-776 Warszaw, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 3:45–51
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy było pilotażowe określenie stanu zanieczyszczenia pozostałościami środków ochrony roślin ekosystemów słodkowodnych na obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo województwa podlaskiego. W badaniach analitycznych poszukiwano pozostałości 431 substancji czynnych (s.cz.) pestycydów. Oznaczenie jakościowe i ilościowe wykonano techniką chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. W 85% ogółu badanych próbek stwierdzono obecność pozostałości pestycydów. Spośród 431 badanych substancji wykryto tylko 23 substancje czynne, z czego najliczniejszą grupę stanowiły herbicydy (11 s.cz.). Wyniki przeprowadzonych wskazują na występowanie znacznych stężeń pestycydów w rzęsie wodnej (Lemna L.), co potwierdza, iż roślina ta jest doskonałym bioindykatorem zanieczyszczeń ekosystemów słodkowodnych.