PL EN
Ocena stosowanych metod doboru średnic wodomierzy oraz przyłączy wodociągowych w budownictwie wielorodzinnym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
Autor do korespondencji
Błażej Stęplewski   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 6:96–104
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ocena aktualnie stosowanych w projektowaniu metod doboru wodomierzy oraz średnic przyłączy wodociągowych w świetle pomiarów rzeczywistego zużycia wody w instalacji wodociągowej w wybranym budynku. Obiektem badań jest wielorodzinny budynek mieszkalny, zlokalizowany w północnej części miasta Krakowa. Zakres pracy obejmuje analizę godzinowego i sekundowego zużycia wody przez mieszkańców budynku oraz weryfikację poprawności doboru aktualnie funkcjonującego wodomierza, a także średnicy przyłącza wodociągowego. Ocenie poddano trzy stosowane w Krakowie metody doboru tych dwóch elementów instalacji wodociągowej na podstawie rzeczywistych pomiarów zużycia wody. Przeprowadzone badania wykazały, iż żadna z analizowanych metod doboru średnicy wodomierza, jak również przyłącza wodociągowego, nie pozwala na uzyskanie wyników w pełni zgodnych z rzeczywistymi przepływami zużywanej wody. Zaobserwowane i zarejestrowane rzeczywiste przepływy wody w budynku były nawet 15-krotnie niższe, niż niektóre przepływy ustalone obliczeniowo. W przypadku każdej z analizowanych metod obliczeniowych stwierdzono przewymiarowanie zarówno średnicy wodomierza, jak również średnicy przyłącza wodociągowego. Istotna rozbieżność pomiędzy parametrami obliczonymi, a empirycznymi, wskazuje na konieczność udoskonalenia metod obliczeniowych doboru wodomierzy oraz średnic przyłączy wodociągowych.