PL EN
OCENA WARUNKÓW HYDROMORFOLOGICZNYCH CIEKÓW MIEJSKICH METODĄ URBAN RIVER SURVEY
 
Więcej
Ukryj
1
Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Data publikacji: 18-01-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 41:26–35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedyskutowane zostały niektóre aspekty możliwego wykorzystania brytyjskiej metody oceny warunków hydromorfologicznych dla koryt i korytarzy cieków miejskich – Urban River Survey (URS) w warunkach polskich. Aspekty i kryteria URS uwzględniają specyfikę cieku miejskiego, pomijaną w bardziej rozpowszechnionej w Europie metodzie RHS (River Habitat Survey) oraz w przyjętej w Polsce metodzie MHR. Metoda URS może być wykorzystana w klasyfikowaniu cieków wg ich stanu ekologicznego, jak i w budowaniu scenariuszy możliwych działań rewitalizacyjnych. Monitorowanie cieku metodą URS może być ważnym elementem systemu zarządzania lokalną zlewnią miejską.