PL EN
OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH A ROZWÓJ PRZESTRZENNY STREFY PODMIEJSKIEJ – PRZYKŁAD GMINY DŁUGOŁĘKA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 37:151–161
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozwój przestrzenny dużych polskich miast odbywa się często na terenach poza jego granicami, na terenach wiejskich w tzw. strefie podmiejskiej. Istnieją determinanty, które przyciągają nową zabudowę na tereny wiejskie, a na wiele z nich mamy realny wpływ kształtując politykę przestrzenną. Pojawia się natomiast pytanie czy dążąc do rozwoju przestrzennego władze lokalne odpowiednio chronią swoje zasoby przyrodnicze. W niniejszym artykule przeanalizowano tę sytuację na przykładzie podwrocławskiej gminy Długołęka. Analizy dowodzą, że gmina skupiła się na wykorzystaniu czynników rozwojowych do rozwoju ilościowego zabudowy, niedostatecznie zabezpieczając przy tym występujące obszary chronione i zasoby glebowe.