PL EN
PODCZYSZCZANIE ODCIEKÓW SKŁADOWISKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM OZONU
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
 
 
Data publikacji: 15-06-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:143–146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Badano zastosowanie ozonu do podczyszczania odcieków składowiskowych pochodzących z ustabilizowanego składowiska odpadów stałych. Odcieki pochodziły ze składowiska zlokalizowanego w pobliżu Bielska Podlaskiego. Wartości głównych badanych wskaźników kształtowały się na poziomie: pH 8,23; ChZT 870 mgO2/dm3; BZT5 90 mgO2/dm3; NH4+ 136,2 mgN/dm3; absorbancja UV254 0,312, mętność 14 NTU. Zastosowano dawki ozonu 115,5 to 808,5 mgO3/dm3. Największą efektywność usuwania ChZT, barwy i absorbancji UV254 wynosiła odpowiednio 37,3%; 81,6% and 59,2% przy zastosowaniu najwyższej dawki ozonu 808,5 mgO3/dm3. Po ozonowaniu zaobserwowano wzrost proporcji BZT5/ChZT z 0,1 do 0,23.