PL EN
PODSTAWY RACJONALNEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZAGRODACH WIEJSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Instytut Budownictwa, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
Data publikacji: 15-06-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:9–16
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W publikacji zaprezentowano najważniejsze problemy gospodarki odpadami na terenach wiejskich na tle wymagań formalno-prawnych. Uwzględniono charakterystykę ilościową i jakościową odpadów powstających w zagrodach wiejskich. Charakterystyka ilościowa została oparta na danych literaturowych oraz wynikach badań własnych, w ramach których dokonano określenia wskaźnika nagromadzenia odpadów w wybranych rejonach województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Dokładne poznanie charakterystyki odpadów i jej zmienności stanowi podstawę planowania i rozwoju gospodarki odpadami. Zebrane dane wskazują jednoznacznie na znaczący wzrost zarówno wskaźnika objętościowego, jak i wagowego, co jest uzależnione od wielu czynników, np. rodzaj zabudowy, pora roku itp. Ponadto przedstawiono podstawowe zasady właściwego modelu gospodarki odpadami, najważniejsze wytyczne selektywnej zbiórki odpadów oraz zasady dobrych praktyk gospodarki odpadami wiejskimi.