PL EN
PRAWNA OCHRONA WĄTROBOWCÓW (MARCHANTIOPHYTA) W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Henryk Klama   

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Polska
Data publikacji: 01-02-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:209–215
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono charakterystykę geograficzno-ekologiczną oraz stopień zagrożenia gatunków wątrobowców objętych w Polsce ochroną na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Ochroną ścisłą objętych jest 37 gatunków wątrobowców z 22 rodzajów i 14 rodzin, natomiast ochroną częściową – 16 gatunków z 14 rodzajów i 12 rodzin botanicznych. Łącznie ochroną gatunkową objęte są 53 gatunki wątrobowców z 31 rodzajów i 21 rodzin, co stanowi 22% flory wątrobowców Polski. Ponad trzy czwarte wątrobowców chronionych (41 gat. – 77%) należy do roślin zagrożonych w Polsce. Ponadto w grupie wątrobowców chronionych przeważają gatunki związane z siedliskami leśnymi (22 gat. – 42%) oraz torfowiskami i mszarnikami (20 gat. – 38%), następnie gatunki o oceanicznym i suboceanicznym typie rozmieszczenia w Europie (25 gat. – 47%), natomiast w przypadku elementów wysokościowych udział poszczególnych grup jest wyrównany (niżowe – 19 gat., niżowo-górskie – 17 gat. i górskie – 17 gat.), przy czym wśród wątrobowców ściśle chronionych zdecydowanie przeważają gatunki niżowe (17 gat. – 46% grupy).