PL EN
PROBLEMY TECHNOLOGICZNE I ŚRODOWISKOWE ZWIĄZANE Z TERMICZNĄ KONWERSJĄ OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
 
 
Data publikacji: 01-02-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:109-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przestawia przegląd najczęściej spotykanych problemów technologicznych i środowiskowych związanych z termicznym przekształcaniem osadów ściekowych. W pracy omówiono takie zagadnienia jak m.in. wpływ zawartości wilgoci i substancji mineralnej na właściwości paliwowe osadów, problem emisji zamieszczeń i zagospodarowania stałej pozostałości po konwersji, ryzyko wystąpienia zjawiska korozji. Przedstawiono również zbiorczą charakterystykę najważniejszych metod termicznej konwersji osadów ściekowych, wraz z omówieniem wad i zalet każdej z nich.
 
REFERENCJE (15)
1.
Bień J. 2007. Osady ściekowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
2.
Bień J., Wystalska K. 2009. Przekształcanie osadów ściekowych w procesach termicznych. Wydawnictwo Seidel – Przywecki Sp. z o.o., Warszawa.
 
3.
Bień J. 2009/2010. Wybrane aspekty termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych. [W:] Bień J., Lis P., Panowski M., Piątek Z., Efektywność w energetyce, Częstochowa 2009/2010, strona http://www.plan-rozwoju.pcz.pl....
 
4.
Higman C., Van dre Burgt M. 2008. Gasification. Second Edition, Elsevier.
 
5.
Justat A. 1972. Zadania rachunkowe z technologii chemicznej nieorganicznej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
6.
Kordylewski W. 2008. Spalanie i paliwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
7.
Kubica K. 2003. Przemiany termochemiczne węgla i biomasy. [W:] Ściążko M., Zieliński H. (red.) Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze.
 
8.
Praca sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska: Określenie kryteriów stosowania osadów ściekowych poza rolnictwem, Częstochowa, listopad 2004, Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska.
 
9.
Publikacja w ramach Projektu PURE 2012. Dobre praktyki związane z gospodarką osadami ściekowymi, październik, http://www.purebalticsea.eu/.
 
10.
Sakleshpur Naraja S., Czarnowska L., Bogacka M., 2015. The influence of composition of alternative fuels on higher heating values – a review. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 17(1), 141–148.
 
11.
Środa K., Kijo-Kleczkowska A., Otwinowski H. 2012. Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych. Inżynieria Ekologiczna nr 28, 67–81.
 
12.
Werle S., Wilk R., 2009. Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych. [W:] Materiały konferencji III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, 13-17 września 2009 r., tom 1, 339–346.
 
13.
Werle S. 2010. Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze ścieków, Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 9, na stronie: http://www.cire.pl/.
 
14.
Werle S. 2012. Energia z osadu. BMP Ochrona Środowiska nr 5, 56–60.
 
15.
Wielgosiński G. 2010. Pułapki i zagrożenia w termicznym unieszkodliwianiu osadów ściekowych. [W:] Materiały IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, Łódź, 22–24 września 2010 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top