PL EN
PROJEKT KASKADY MAŁYCH SUCHYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH DLA OCHRONY PRZED POWODZIĄ TERENÓW MIEJSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Rafał Antoszewski   

Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice
Data publikacji: 01-02-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:126–134
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W referacie przedstawiono problematykę projektowania suchych zbiorników retencyjnych o pojemności około 100 tyś. m3, na obszarach silnie zurbanizowanych z przekształconymi antropogenicznie ciekami naturalnymi z licznymi wylotami kanalizacji deszczowej i dużymi uszczelnionymi powierzchniami spływu. W szczególności przedstawiono problematykę hydrologicznych podstaw projektowania w oparciu o dane meteorologiczne w zlewniach niekontrolowanych posterunkami wodowskazowymi ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych narzędzi komputerowego wspomagania modelowania procesów hydrologicznych (HEC-Hms, HEC-Ras) oraz dostępnych do wykorzystania modeli matematycznych i statystycznych opad-odpływ, tu praktyczne zastosowanie metody SCS-CN oraz modelu liniowego kaskady zbiorników Nasha do transformacji opadu efektywnego w odpływ powierzchniowy.