PL EN
Pola irygacyjne Osobowice – historia i teraźniejszość
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 25, 50-375 Wrocław
 
 
Data publikacji: 01-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Marek Łyczko   

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 25, 50-375 Wrocław
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 4:37–43
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pola irygacyjne Osobowice pełniły przez przeszło 100 lat funkcję naturalnej oczyszczalni ścieków wrocławskiej aglomeracji miejskiej. Obiekt ten położony jest na Równinie Wrocławskiej, w północnej części Wrocławia – pomiędzy korytami dwóch rzek: Odry i Widawy. Początki funkcjonowania oczyszczalni sięgają lat 80. XIX w. – powierzchnia pól irygowanych zajmowała wtedy około 560 ha. Z czasem obszar ten ulegał systematycznemu powiększaniu, prawie do 1300 ha. W związku z uruchomieniem (i modernizacją w 2012 r.) Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku, udział pól irygowanych w procesie oczyszczania ścieków ulegał systematycznemu zmniejszaniu – zarówno pod względem ilości ścieków, jak i powierzchni zalewanej. Eksploatację pól zakończono ostatecznie w roku 2013. W znacznej części powierzchni obszar ten stanowi obecnie użytek ekologiczny, w związku z występowaniem na tym obszarze bogatej fauny i flory. W pracy przedstawiono historię obiektu, szczegóły jego funkcjonowania i gospodarki wodnej w trakcie eksploatacji a także obecny stan pól, głównie pod kątem wód gruntowych, które po zakończeniu zasilania tego terenu ściekami obniżyły się wyraźnie na znacznej jego części.