PL EN
RENATURALIZACJA ŁĄK POCHODZĄCYCH Z ZASIEWU NA ZREKULTYWOWANYM TERENIE KOPALNI SIARKI „JEZIÓRKO”
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji., Uniwersytet Rolniczy, Al. Mickiewicza 24/28, 31-409 Kraków
 
 
Data publikacji: 04-10-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:19-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na zdewastowanych eksploatacją siarki terenach kopalni „Jeziórko”, przeprowadzona została rekultywacja oraz zagospodarowanie łąkarskie znacznej części pokopalnianego obszaru. W roku 2014 przeprowadzono badania fitosocjologiczne istniejącej roślinności. Miały one pokazać jakie zmiany gatunkowe nastąpiły w runi utworzonej z mieszanek trawiasto-motylkowych i w jakich kierunkach zmierza zachodząca w tych zbiorowiskach sukcesja roślinna. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że z upływem czasu zachodzą zmiany gatunkowe w zasianej runi prowadzące to do jej renaturalizacji. Ruń upodobnia się do zbiorowisk roślinnych z jakimi mamy do czynienia na trwałych użytkach zielonych, gdzie wykształcone są typowe dla ekosystemów trawiastych asocjacje roślinne.
 
REFERENCJE (6)
1.
Andrychowicz F., Buczek Z., Gołda T., Pantula Z. 2003. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych Kopalni Siarki „Jeziorko”. Mat. IV Forum Dyskusyjnego. Tarnobrzeg, 8, 39–46.
 
2.
Czajkowski R., Dziedzic W., Kostuch R., Maślanka K. 2014. Ocena wybranych elementów środowiska przyrodniczego na zrekultywowanych i zagospodarowanych terenach Kopalni Siarki „Jeziórko”. Acta Sci. Polon. For. Circumiectus, 13(1), 3–18.
 
3.
Dalewski J., Uzarowicz R. 2009. Wybrane aspekty rekultywacji i rewitalizacji terenów po działalności górniczej. Maszynopis. Siarkopol, Tarnobrzeg, s. 14.
 
4.
Michno W., Dziedzic W., Czajkowski R. 2008. Przywracanie gospodarczego wykorzystania terenów zdegradowanych wieloletnia eksploatacja złóż siarki w rejonie Tarnobrzega przez KiZPS „Siarkopol” w latach 1968–2008 w kopalniach Piaseczno i Jeziórko. XIII Miedzynarodowe Sympozjum, Gliwice-Ustroń, 89–98.
 
5.
Michno W., Czajkowski R. 2009. Górnictwo wczoraj i dziś. IX Konferencja SITG. Mysłowice, 161–168.
 
6.
Warzybok W. 2000. Rekultywacja na terenach poeksploatacyjnych Kopalni Siarki „Jeziórko”. Inżynieria Ekologiczna, 1, 23–26.
 
Journals System - logo
Scroll to top