PL EN
ROLNICZE WYKORZYSTANIE TERENÓW ZALEWOWYCH POWYŻEJ ZBIORNIKA JEZIORSKO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Natalia Walczak   

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań
Data publikacji: 01-08-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:225–233
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Teren zalewowy jest to pas ziemi leżący wzdłuż cieków wodnych, porośnięty często łęgowymi zespołami roślinnymi związanymi funkcjonalnie z wylewami rzeki i stanowiący strefę przejściową do ekosystemów roślin grądowych. Bardzo często roślinność występująca w tym pasie złożona jest z roślin jednorocznych, krzewów oraz drzew, o różnej wysokości i charakteryzujących się różnym zagęszczeniem. Część z tych obszarów wykorzystywana jest rolniczo jako pastwiska i łąki, z których można uzyskać paszę dla zwierząt. Na podstawie dokumentacji fotograficznej terenów zalewowych i badań terenowych przeprowadzanych w powyżej zbiornika Jeziorsko wykazano istotne różnice w sposobie zagospodarowania w analizowanych przekrojach dolinowych. Znacznie mniejszy rozwój roślinności krzewiastej, a właściwie jej brak obserwuje się na obszarach wykorzystanych do wypasu bydła.