PL EN
ROZMIESZCZENIE PROFILOWE GRZYBÓW MICROMYCETES W WYBRANEJ MURSZEJĄCEJ GLEBIE ORGANICZNEJ POWSTAŁEJ Z MUŁÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Budownictwa i Inżynierii środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok
Data publikacji: 25-07-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 43:62–67
 
SŁOWA KLUCZOWE