PL EN
ROZWÓJ SYSTEMU ZIELENI MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
Data publikacji: 25-07-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 43:15–22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niewykorzystanie wartości obszarów biologicznie czynnych w ośrodkach miejskich stanowią duży problem w naszym kraju. Brak ochrony i właściwego kształtowania terenów zieleni oraz błędne wskazania planistyczne, które przekształcają obszary zieleni na inne funkcje, degradują miasta. W artykule podjęto retrospektywną, kartograficzną analizę systemów zieleni w Głogowie w ciągu ostatni 400 lat. Wykazała ona, że miasto rozwijało się w sposób zrównoważony. Wnioski z analiz mogą posłużyć za wytyczne dla innych miast o podobnym układzie, lokalizacji i historii.