PL EN
ROZWÓJ WĄWOZU DROGOWEGO W GORZKOWIE (WYŻYNA LUBELSKA)
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Data publikacji: 04-10-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:89–94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań natężenia erozji wodnej w wąwozie drogowym w Gorzkowie na Wyżynie Lubelskiej. Program badań opierał się na badaniach terenowych, którymi objęto badania natężenia erozji wodnej, uwzględniając rodzaje i rozmiary szkód erozyjnych. W okresie badań wystąpiły trzy spływy powierzchniowe wód, podczas których powstały szkody erozyjne. Szkody erozyjne w postaci żłobin w dnie wąwozu wyniosły 64,2 m3, a objętość osadzonego materiału ziemnego na dnie wąwozu i w rowie przydrożnym wyniosła 70 m3.
 
REFERENCJE (10)
1.
Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. 1999. Praca zbiorowa pod red. L. Sterkela. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1995. Erozja agroekosystemów. PIOŚ Biblioteka Monitoringu Środowiska, IUNG Puławy.
 
3.
Józefaciuk Cz. Józefaciuk A. 1998. Erozja gleb i melioracje przeciwerozyjne w regionie wyżyn południowo-wschodniej Polski. Cz. III. Zagospodarowanie wąwozów. Bibliotheca. Fragmenta Agronomica, t. 4 A, 197–227.
 
4.
Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R. 2001. Rozwój wąwozu drogowego i koncepcja jego zabudowy. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 217, Agricultura 87, 69–72.
 
5.
Kociuba W., Janicki G., Rodzik J. 2014. 3D laser scanning as a new tool of assessment of erosion rates in forested loess gullies (case study: Kolonia Celejów, Lublin Upland). Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 69, 107–116.
 
6.
Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Mazur A. 2011. Rozwój wąwozu dolinowego w Wielkopolu (Wyżyna Lubelska) w latach 2003–2009. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 560, 177–182.
 
8.
Mazur Z., Pałys S. 1991. Erozja wodna gleb na lessach Roztocza Zachodniego w latach 1988–1990 na przykładzie fragmentu zlewni rzeki Por. Wyd. AR w Lublinie, 79–92.
 
9.
Ziemnicki S. 1961. Wpływ erozji gleb w zlewni na stosunki wilgotnościowe łąk w dolinie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 27a, 177–181.
 
10.
Ziemnicki S. 1966. Zastosowanie stopnia skrzynkowego do umacniania dna wąwozów na przykładzie wąwozu w Opoce Dużej. Wiadomości IMUZ, 5 (4), 11–35.