PL EN
REDUKCJA GABARYTÓW ELEKTROFILTRU DZIĘKI MODYFIKACJI PRZEPŁYWU SPALIN
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ochrony Powietrza, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczni-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Data publikacji: 21-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 33:104–110
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Elektrofiltry są jednymi z najskuteczniejszych urządzeń odpylających, umożliwiając zatrzymywanie nawet ponad 99,9% ziaren pyłu zawartych w odpylanym gazie. Skuteczność usuwania pyłu w elektrofiltrze zależna jest od całego szeregu czynników, począwszy od parametrów konstrukcyjnych i elektrycznych odpylacza, poprzez właściwości fizyko-chemiczne oczyszczanego gazu, po szeroko pojęte właściwości samych ziaren pyłu. Istotne znaczenie ma także prędkość oraz sposób przepływu spalin wewnątrz elektrofiltru. Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu pola prędkości przepływu gazu w komorze odpylacza możliwa jest intensyfikacja pracy urządzenia, co potwierdzone zostało w licznych doniesieniach literaturowych dotyczących technologii skośnych przepływów gazu SGFT (Skewed Gas Flow Technology). W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, prowadzonych w oparciu o własne programy obliczeniowe, nad możliwością zmniejszenia gabarytów elektrofiltru (zmniejszenie długości elektrod zbiorczych) dzięki zastosowaniu w urządzeniu technologii skośnych przepływów gazu.