PL EN
SKUTECZNOŚĆ OCHRONY ZBIORNIKA TRESNA W ŚWIETLE ZANIECZYSZCZENIA RZEKI SOŁY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Jaguś   

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:55-60
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przeanalizowano jakość wód rzeki Soły, dopływającej do zaporowego zbiornika Tresna. Jest to najwyższy zbiornik tzw. kaskady Soły, mającej duże znaczenie przeciwpowodziowe i jako rezerwuar wody do celów komunalnych. Celem pracy była ocena skuteczności działań ochronnych dla zasobów wodnych, realizowanych w zlewni zbiornika. Wykazano, że działania wpływają na poprawę jakości wód Soły, ale niektóre parametry pozostają na poziomach niezadowalających. Do zbiornika dopływa nadmierny ładunek azotu i fosforu. W warunkach wezbraniowych dotyczy to też cząstek stałych (zawiesin). Ponadto stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Wszystko to wskazuje na nie do końca właściwe zagospodarowanie przestrzenne obszaru zlewniowego.
Journals System - logo
Scroll to top