PL EN
STAN EKOLOGICZNY RZEKI STEPNICY (POMORZE ZACHODNIE)
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Ekologii Morza i Ochrony Środowiska, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
2
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
Data publikacji: 19-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 35:46–59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule opisano wyniki badań elementów hydromorfologiczny i hydrochemicznych rzeki Stepnicy (Pomorze Zachodnie). Badania prowadzono na czterech stanowiskach usytuowanych w górnym jej biegu, gdzie rzeka jest silnie przekształcona i narażona na wpływ czynników antropogenicznych. Wykazano, że na większości stanowisk rzeka Stepnica ma niską jakość wód zarówno pod względem hydromorfologicznym jak i hydrochemicznym.